Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies.

Konrad Lorenz

http://uslugi.notariuszwpoznaniu.com/

Notariusz jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności prawnych. W Poznaniu z jego usług skorzystasz w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Zielińskiej i Agnieszki Zielińskiej-Richter.

Chcesz uzyskać opis, wypis lub wyciąg ważnego dokumentu? Sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia? Spisać protokół? To tylko niektóre czynności notarialne, oferowane przez Kancelarię Notarialną Elżbiety Zielińskiej i Agnieszki Zielińskiej-Richter. Od 1992 roku świadczy ona kompleksową obsługę notarialną. Dzięki niej można także doręczać wszelkiego typu oświadczenia, sporządzać protesty weksli i czeków czy podejmować czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego. Kancelaria oferuje ponadto przechowywanie w depozycie środków finansowych (papiery wartościowe, gotówka) i dokumentów. Jej działalność jest regulowana przez dotyczące notariatu przepisy prawne, a tworzący kancelarię notariusze są osobami zaufania publicznego. Zajmują się obsługą notarialną zarówno osób prawnych, jak i osób prywatnych. Ich klientami są podmioty z całej Polski. W celu skontaktowania się z Kancelarią Notarialną Elżbiety Zielińskiej i Agnieszki Zielińskiej-Richter wejdź na stronę: http://uslugi.notariuszwpoznaniu.com/.


Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c.
Libelta 1
61-400 Poznań
tel. 61 851 53 93

19 wpis

4 wpisy

19 wpis